آگهی تغییرات انجمن شرکت های حمل و نقل سیمان رزن

یکشنبه - ۱۲ دی ۱۳۹۵
آگهی تغییرات انجمن شرکت های حمل و نقل سیمان رزن

آگهی تغییرات هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل سیمان شهرستان رزن

به استناد ماده ۱۳۱ قانون کار و آیین نامه مصوب سال ۱۳۸۹ هیات وزیران و مدارک تسلیمی انجمن صنفی فوق به شماره ۱۰۷-۲/۳-۲۹ در این اداره کل به ثبت رسیده است.

اسامی و سمت هر یک از اعضای اصلی هیات مدیره که از تاریخ ۱۳۹۵/۹/۴ تا مورخ ۱۳۹۸/۳/۳ انتخاب شده اند به شرح زیر می باشد:

 

  • محمدعسلیان (رئیس)
  • نعمت اله خاکی (نایب رئیس)
  • رضا محمدی (خزانه دار)
  • محمد حسنی جنت و افشین رسولی فرح (سایر اعضای اصلی هیات مدیره)
  • مرتضی هدایتی (دبیر)

ضمنا مطابق ماده ۲۶ اساسنامه اسناد و اوراق مالی بهادار با امضای رئیس هیات مدیره یا دبیر و خزانه دار و ممهور به مهر انجمن صنفی معتبر خواهد بود.

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان همدان

 

0

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:


برچسب ها: