آگهی مجمع انجمن صنعت سیمان

دوشنبه - ۲۰ دی ۱۳۹۵
آگهی مجمع انجمن صنعت سیمان

آگهی مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان دعوت می نماید در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منهای به ۹۵/۷/۳۰ در ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۵/۱۱/۱۲ در دفتر مرکزی انجمن واقع در خیابان خالد اسلامبولی خیابان نهم- پلاک ۲۲ طبقه دوم تشکیل می شود شرکت فرمائید.

دستور جلسه:

  • استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
  • تصویب صورتهای مالی(ترازنامه و دریافت ها و هزینه های سال مالی منتهی به ۹۵/۷/۳۰)
  • انتخاب بازرس اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه
  • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های انجمن
  • سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

هیئنت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان

0

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:


برچسب ها: