تفاوت تیم کاری و گروه کاری*دکتر محمدرضا شیرزادی*

شاید این گونه تصور شود که تیم نام دیگری برای گروه است، در حالی که چنین نیست.

گروه عبارت است از دو یا چند نفر که رابطه و وابستگی متقابل با یکدیگر دارند و گرد هم می‌آیند تا به هدف‌های خاصی دست یابند و اصولاً به سبب وجود رابطه متقابل، اعضای آن، اطلاعات را مبادله کرده و به یکدیگر کمک می‌کنند تا تصمیمی گرفته شود و در حوزه مسئولیت خود یکدیگر را یاری می‌دهند.

بنابراین عملکرد افراد در مجموع، به صورت کار گروهی در می‌آید و هر یک از افراد در انجام این کار نقش و سهم مشخصی دارند.

اما در مقابل، تیم کاری، متشکل از افرادی با مهارت‌ها و تجربیات، مکمل یکدیگر است که برای رسیدن به هدف و منظوری مشترک، با یکدیگر کار می‌کنند و برای رسیدن به رسالت و مأموریت اصلی تیم، به یکدیگر تکیه می‌کنند. یک تیم صرفاً متشکل از افرادی نیست که برای رسیدن به هدف و منظور مشترک با یکدیگر کار می‌کنند بلکه تیم واقعی، متشکل از افرادی با مهارت‌ها، دانش و تجربیات گوناگون است که متکی به یکدیگر بوده و دارای تعهدی دسته جمعی در زمینه رسیدن به اهداف تیم هستند.
در یک تیم کاری پدیده هم افزایی مشاهده می‌شود و تلاش افراد موجب ایجاد عملکردی می‌گردد که از مجموع عملکرد اعضاء بیشتر است. درجه اعتماد، اطمینان، تعهد، انسجام و هماهنگی یک تیم بیشتر از یک گروه است.

برخی از تفاوت‌های بین تیم و گروه:

۱٫ در یک گروه کاری افراد به صورت انفرادی پاسخگو هستند اما در یک تیم کاری، موضوع پاسخگویی هم به صورت انفرادی و هم به صورت گروهی است.

۲٫ در یک گروه کاری، حمایت کمی از اعضا توسط گروه انجام می شود، در حالی که در یک تیم کاری، حمایت‌های زیادی از سوی تمامی اعضاء در مورد تک تک آن‌ها صورت می‌گیرد.

۳٫ در یک گروه کاری معمولاً افراد یا اعضای گروه تلاش می‌کنند تا هویت و ماهیت خود را پنهان کنند، در حالی که اعضای یک تیم تلاش می‌کنند تا هویت و ماهیت تیم را کشف و آشکار سازند.

۴٫ اعضای یک گروه دارای مهارت‌های تصادفی و گوناگون هستند در حالی که مهارت‌های افراد در یک تیم کاری مکمل یکدیگر است.

۵٫ در یک گروه کاری، ارتباطات میان اعضای گروه بسیار اندک است، در حالی که در یک تیم کاری، ارتباطات میان اعضای تیم بسیار زیاد و گسترده بوده و فرصت‌های زیادی برای بحث و گفتگو وجود دارد.

۶٫ یک گروه کاری، معمولاً دارای آرمانی مشترک نیستند و هر یک از اعضای گروه ممکن است با انگیزه و دلایل مختلفی به گروه پیوسته باشد، در حالی که اعضای یک تیم کاری، دارای آرمانی مشترک بوده و تمامی اعضا به آن ایمان دارند.

۷٫ در یک گروه کاری، تمامی اعضا در فرایند تصـمیم گیـری مـشارکت ندارند. در یک گروه، تطابق سازی و هم رنگ شدن با جماعت اهمیت بیشتری در مقایسه با کسب نتایج مثبت دارد. در حالی که اعضای تیم کاری، در فرآیند تصمیم گیری مشارکت کرده و دستیابی به نتایج مثبت از اهمیت بالایی برخوردار است و نه لزوماً تطابق و سازگاری.

۸٫ هدف در یک گروه کاری سهیم شدن در اطلاعات است در حالی که یک تیم کاری با هدف عملکرد گروهی به فعالیت می‌پردازد.

۹٫ در یک گروه کاری، ممکن است خاصیت هم افزایی منفی (سینرژی منفی) رخ دهد و حاصل کار اعضای گروه کمتر از حاصل جمع کار تک تک آن‌ها شود، در حالی که در یک تیم کاری، خاصیت هم افزایی مثبت (سینرژی مثبت) به وجود می‌آید و حاصل کار اعضای تیم بیشتر از حاصل جمع کار تک تک آن‌هاست.

۱۰٫ در یک گروه کاری، به جای اینکه از اعضای آن خواسته شود که تعیین کنند چه روشی بهترین رویکرد است و نیز به پیشنهادهای آن‌ها بها داده شود، به تک تک اعضا گفته می‌شود که چه کاری را بایستی انجام دهند، در حالی که اعضای تیم از طریق به‌کارگیری هوش، دانش و مهارت منحصر به فرد خود، برای تعیین اهداف تیم مشارکت می‌کنند.

3+

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:


برچسب ها: