معرفی کتاب در حوزه کار

لیست کتاب های پیشنهادی تشکل نیوز:

   کتاب آینده کار

آینده کار

نویسنده: رابرتسون جیمز
مترجم: مهدی الوانی، حسن دانایی فرد
ناشر: نشر نی
سال انتشار: ۱۳۷۸
شمارگان: ۳۳۰۰
تعداد صفحه:  ۲۲۳
عنوان به انگلیسی: Future work

tashakolnews.com

 کتاب خانواده کار جنسیت

خانواده – کار – جنسیت

نویسنده: دکتر امیر رستگار خالد
مترجم:
ناشر: روابط عمومی شورای فرهنگی-اجتماعی زنان
سال انتشار: بهار ۱۳۸۵
شمارگان: ۲۰۰۰
تعداد صفحه:  ۳۳۶
عنوان به انگلیسی: Family. Work. Gender

tashakolnews.com

 چگونه بین خانواده و کار توازن ایجاد کنیم

 چگونه بین خانواده و کار توازن ایجاد کنیم

نویسنده:   کن لیزوت-باربارالیتواک
مترجم:  مسعود کسایی
ناشر:  سعید راعی
سال انتشار:  ۱۳۹۱
شمارگان:  ۲۰۰۰
تعداد صفحه:  ۱۱۲
عنوان به انگلیسی: Balancing work and family

tashakolnews.com

 تاریخچه حداقل دستمزد در ایران

تاریخچه حداقل دستمزد در ایران 

نویسنده:   موسسه کار و تامین اجتماعی
مترجم:  –
ناشر: موسسه کار و تامین اجتماعی
سال انتشار:  ۱۳۸۰
شمارگان:  ۱۰۰۰
تعداد صفحه:
عنوان به انگلیسی: History minimum wage in Iran

tashakolnews.com

 اصول اساسی تعیین حداقل مزد

اصول اساسی تعیین حداقل مزد 

نویسنده:   فرانسیس ایوارد-کاترین ساجت
مترجم:  دکتر سعید عیسی زاده-پیمان سعید نیا
ناشر:  موسسه کار و تامین اجتماعی
سال انتشار:  ۱۳۸۶
شمارگان:  ۱۰۰۰
تعداد صفحه:  ۱۸۴
عنوان به انگلیسی:  The fundamentals of minimum wage fining

tashakolnews.com

 مزد و جنبه های اقتصادی و اجتماعی ان

مزد و جنبه های اقتصادی و اجتماعی ان

نویسنده:  دکتر علی الله همدانی
مترجم:
ناشر: موسسه کار و تامین اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۸۰
شمارگان: ۱۰۰۰
تعداد صفحه:
عنوان به انگلیسی: Wages and economic and social aspect

tashakolnews.com

 نظام واحد امارهای دستمزد

نظام واحد امارهای دستمزد

نویسنده: 
مترجم: قره گزلو
ناشر: وزارت کار و امور اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۷۳
شمارگان: ۲۰۰
تعداد صفحه:
عنوان به انگلیسی: Unit wage statistics system

tashakolnews.com

 حسابداری حقوق و دستمزد

حسابداری حقوق و دستمزد

نویسنده:  دکتر کامل کمالی
مترجم:
ناشر: انتشارات شهر اشوب
سال انتشار: ۱۳۸۴
شمارگان: ۲۰۰۰
تعداد صفحه: ۱۶۷
عنوان به انگلیسی: Accounting Payroll

tashakolnews.com

 نظام های جبران خدمات کارکنان در ایران

نظام های جبران خدمات کارکنان در ایران

نویسنده:  یوسف رونق
مترجم:
ناشر: انتشارات فرمنش
سال انتشار: ۱۳۸۴
شمارگان: ۳۰۰۰
تعداد صفحه: ۴۱۷
عنوان به انگلیسی:

tashakolnews.com

 بهره وری و مزد

بهره وری و مزد

نویسنده:  علاءالدین ازوجی
مترجم:
ناشر: موسسه کار و تامین اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۸۶
شمارگان:
تعداد صفحه: ۲۳۱
عنوان به انگلیسی:

tashakolnews.com

 نظام حقوق و دستمزد در ژاپن

نظام حقوق و دستمزد در ژاپن

نویسنده: 
مترجم: سید محمد اعرابی
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی
سال انتشار: ۱۳۷۴
شمارگان: ۳۰۰۰
تعداد صفحه: ۵۳
عنوان به انگلیسی:

tashakolnews.com

 انعطاف پذیری بازار کار و اشتغال پاره وقت

انعطاف پذیری بازار کار و اشتغال پاره وقت

نویسنده:  طاهره رمضانی فرزانه
مترجم:
ناشر: موسسه کار و تامین اجتماعی
سال انتشار:  ۱۳۸۵
شمارگان:  ۱۰۰۰
تعداد صفحه:  ۱۲۳
عنوان به انگلیسی:

tashakolnews.com

r>

 نظام روابط کار در سازمان

نظام روابط کار در سازمان

نویسنده:   محمد علی حقیقی
عنوان به انگلیسی:

tashakolnews.com

 نظام حقوق و دستمزد در ژاپن

نظام حقوق و دستمزد در ژاپن

نویسنده: 
مترجم: سید محمد اعرابی
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی
سال انتشار: ۱۳۷۴
شمارگان: ۳۰۰۰
تعداد صفحه: ۵۳
عنوان به انگلیسی:

tashakolnews.com

 انعطاف پذیری بازار کار و اشتغال پاره وقت

انعطاف پذیری بازار کار و اشتغال پاره وقت

نویسنده:  طاهره رمضانی فرزانه
مترجم:
ناشر: موسسه کار و تامین اجتماعی
سال انتشار:  ۱۳۸۵
شمارگان:  ۱۰۰۰
تعداد صفحه:  ۱۲۳
عنوان به انگلیسی:

tashakolnews.com

 نظام روابط کار در سازمان

نظام روابط کار در سازمان

نویسنده:   محمد علی حقیقی
مترجم:  –
ناشر:  انتشارات ترمه
سال انتشار:  ۱۳۷۹
شمارگان:  ۲۰۰۰
تعداد صفحه: ۳۸۱
عنوان به انگلیسی:

tashakolnews.com

   فرهنگ کار

مقدمه ای بر فرهنگ کار

نویسنده: شورای فرهنگ کار
مترجم:
ناشر: موسسه کار و تامین اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۷۶
شمارگان: ۵۰۰۰
تعداد صفحه:
عنوان به انگلیسی:

tashakolnews.com

   فرهنگ کار

فرهنگ کار

نویسنده: دکتر سعید معید فر
مترجم:
ناشر: موسسه کار و تامین اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۸۰
شمارگان: ۱۰۰۰
تعداد صفحه:
عنوان به انگلیسی:

tashakolnews.com

 اقتصاد کار و نیروی انسانی

اقتصاد کار و نیروی انسانی

نویسنده: دان بلانت-مارک جکسون
مترجم: محسن غلامی رنانی
ناشر: انتشارات فلاحت ایران
سال انتشار: ۱۳۷۳
شمارگان: ۲۰۰۰
تعداد صفحه:
عنوان به انگلیسی: LABOR ECONOMICS Choice in Labor Markets

tashakolnews.com

   اقتصاد کار و روابط کار

اقتصاد کار و روابط کار

نویسنده: لوید جی رینولدز
مترجم: دکتر حسنعلی قنبری منان
ناشر: موسسه کار و تامین اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۸۲
شمارگان: ۲۰۰۰
تعداد صفحه:
عنوان به انگلیسی: Labor Economics and Labor Relations

tashakolnews.com

   کتاب مجموعه مقالات اقتصاد کار

مجموعه اقتصاد کار

نویسنده:
مترجم:
ناشر: موسسه کار و تامین اجتماعی
سال انتشار:
شمارگان: ۱۰۰۰
تعداد صفحه:
عنوان به انگلیسی:

tashakolnews.com

  گفتار هایی در حقوق کار اتحادیه اروپا

گفتار هایی در حقوق کار اتحادیه اروپا

نویسنده:
مترجم: دکتر جواد محمودی
ناشر: مجمع علمی و فرهنگی
سال انتشار:
شمارگان:
تعداد صفحه:
عنوان به انگلیسی:

tashakolnews.com

   اخلاق کار

اخلاق کار

نویسنده: جاروسلاوپلیکان-جوزف گیتا گاوا-سید حسین نصر
مترجم: سید احمد موثقی
ناشر: موسسه کار و تامین اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۸۰
شمارگان: ۲۰۰۰
تعداد صفحه:
عنوان به انگلیسی:

tashakolnews.com

   نقش خانواده در ارتقاء فرهنگ کار

نقش خانواده در ارتقاءفرهنگ کار

نویسنده: دکتر زهره خسروی
مترجم:
ناشر: انتشارات احیاء کتاب
سال انتشار: ۱۳۸۰
شمارگان: ۵۰۰۰
تعداد صفحه: ۱۸۹
عنوان به انگلیسی:

tashakolnews.com

   کتاب بازرسی کار

بازرسی کار

نویسنده: ولفگانگ ون ریشتافن
مترجم: مهندس مهدی کاظمی
ناشر: موسسه کار و تامین اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۸۷
شمارگان: ۱۰۰۰
تعداد صفحه: ۵۳۱
عنوان به انگلیسی:

tashakolnews.com

   روابط کار در سازمان

روابط کار در سازمان

نویسنده: محمد شکیبا مقدم
مترجم:
ناشر: انتشارات میر
سال انتشار: ۱۳۸۶
شمارگان: ۱۲۰۰
تعداد صفحه: ۲۴۸
عنوان به انگلیسی:

tashakolnews.com

   کتاب مقدمه ای حساب های کار

مقدمه ای بر حساب های کار 

نویسنده:
مترجم:
ناشر: موسسه کار و تامین اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۸۵
شمارگان: ۱۰۰۰
تعداد صفحه: ۱۲۹
عنوان به انگلیسی:

tashakolnews.com

   کتاب اقتصاد بشری

اقتصاد بشری

نویسنده: دکتر رنه ساند
مترجم: راوندی
ناشر: موسسه مطبوعاتی امیر کبیر
سال انتشار: ۱۳۲۹
شمارگان:
تعداد صفحه:
عنوان به انگلیسی:

tashakolnews.com

 کتاب کار شایسته و اقتصاد غیر رسمی

کار شایسته و اقتصاد غیر رسمی

نویسنده:
مترجم: دکتر محمد ضیایی بیگدلی
ناشر: پژوهشکده امور اقتصادی
سال انتشار: ۱۳۸۳
شمارگان: ۱۰۰۰
تعداد صفحه: ۲۵۲
عنوان به انگلیسی: Decent work and the informal

tashakolnews.com

 کتاب مشاغل کاذب

مشاغل کاذب

نویسنده: نسرین درویشی
مترجم:
ناشر: اراد کتاب
سال انتشار: ۱۳۹۱
شمارگان: ۱۰۰۰
تعداد صفحه:
عنوان به انگلیسی:

tashakolnews.com

   کتاب مشاغل غیر رسمی

مشاغل غیر رسمی

نویسنده: حسین صرامی
مترجم:
ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان
سال انتشار: ۱۳۷۲
شمارگان: ۳۰۰۰
تعداد صفحه:
عنوان به انگلیسی

tashakolnews.com

   کتاب اشتغال زنان در ایران

اشتغال زنان در ایران

نویسنده: شهلا باقری
مترجم:
ناشر: روابط عمومی شورای فرهنگی
سال انتشار: ۱۳۸۲
شمارگان: ۳۰۰۰
تعداد صفحه:
عنوان به انگلیسی Womens’s Employment in Iran

tashakolnews.com

   کتاب جامعه شناسی اشتغال زنان

جامعه شناسی اشتغال زنان

نویسنده: دکتر خدیجه سفیری
مترجم:
ناشر: موسسه فرهنگی انتشاراتی تبیان
سال انتشار: ۱۳۷۷
شمارگان: ۲۰۰۰
تعداد صفحه:
عنوان به انگلیسی

tashakolnews.com

   کتاب سقف شیشه ای

سقف شیشه ای

نویسنده: دکتر کارول کادیر ادینگر
مترجم: سیما مهذب حسینیان
ناشر: انتشارات بهنام
سال انتشار: ۱۳۸۴
شمارگان: ۱۵۰۰
تعداد صفحه: ۱۹۲
عنوان به انگلیسی Cracking the glass ceiling

tashakolnews.com

   کتاب کار زنان در حقوق ایران

کار زنان در حقوق ایران

نویسنده: سید محمدرضا علویون
مترجم:
ناشر: روشنگران و مطالعات زنان
سال انتشار: ۱۳۸۴
شمارگان: ۱۰۰۰
تعداد صفحه: ۲۸۷
عنوان به انگلیسی

tashakolnews.com

   کتاب زنان در بازار کار ایران,تشکل نیوز

زنان در بازار کار ایران

نویسنده:
مترجم:
ناشر: مهرانگیزکار
سال انتشار: ۱۳۸۴
شمارگان: ۱۵۰۰
تعداد صفحه: ۲۴۳
عنوان به انگلیسی

tashakolnews.com

   زنان در بازار کار ایران,تشکل نیوز

زنان در بازار کار ایران 

نویسنده: مهر انگیز کار
مترجم:
ناشر: موسسه فرهنگی امید
سال انتشار: ۱۳۷۳
شمارگان: ۱۰۰۰
تعداد صفحه:
عنوان به انگلیسی

tashakolnews.com

   کتاب مجموعه اشتغال زنان,تشکل نیوز

مجموعه اشتغال زنان

نویسنده: سوزان هورتن
مترجم: شهرزاد صادقی
ناشر: انتشارات تیشتر
سال انتشار: ۱۳۸۰
شمارگان: ۱۵۰۰
تعداد صفحه: ۹۶
عنوان به انگلیسی

tashakolnews.com

   کتاب توسعه اجتماعی و کار کودک,تشکل نیوز

توسعه اجتماعی و کار کودک

نویسنده: حسین تولائی
مترجم:
ناشر: انتشارات تندیس
سال انتشار: ۱۳۹۴
شمارگان: ۱۰۰۰
تعداد صفحه:
عنوان به انگلیسی

tashakolnews.com

   کتاب حقوق کودکان کار در ایران,تشکل نیوز

حقوق کودکان کار در ایران

نویسنده: مهران صفاری پژوه
مترجم:
ناشر: انتشارات تی ارا
سال انتشار: ۱۳۹۳
شمارگان: ۱۰۰۰
تعداد صفحه: ۲۸۷
عنوان به انگلیسی