گفتمان بهره وری: ۶) بهره وری گروهی

پنج شنبه - ۴ آذر ۱۳۹۵
گفتمان بهره وری: ۶) بهره وری گروهی

در نوبت قبل در پاسخ به این پرسش که گفتمان بهره وری را ازکجا اغاز کنیم ؟ به این جواب رسیدیم که « از خودمان » از این روی به شیوه های ارتقای بهره وری فردی پرداختیم ، اینک باید دانست اگرچه بهره وری در سطح فرد لازم و بلکه ضروری است اما به هیچوجه کافی نیست وباید با بهره وری در سطح گروه تکمیل گردد زیرا در سطح سازمان و در سطح جامعه « ارتقای بهره وری نتیجه کار گروهی » است

 وقتی افراد یک گروه باهم خوب کار می کنند « هم افزایی » پدیدمی آید و کارآیی افزایش پیدا می کند و زمانی که بایکدیگر «هم فکری » می نمایند هدف گیری روشتن تر و متمرکز تر میگردد و نهایتا اثر بخشی بیشتری خواهند داشت .

چه عواملی موجب می شود که افراد گروه بهره وری بهینه داشته باشند ؟ این موضوع هم در سطح کلان جامعه قابل توجه است و هم در سطح خرد ، از منظرکلان این موضوع در چارچوب بهره وری سرمایه اجتماعی
قابل مطالعه است که در نوبت اینده به ان خواهیم پرداخت در این نوشتار از منظر خرد و نگاهی عملگرایانه به علل و عوامل افزایش بهره وری در سطح گروه اشاره می شود ، اهم این عوامل عبارتند از :
ـ هدف گذاری روشن ؛ هسته اولیه یک گروه هدف ان است که بر پایه ان افراد گرد هم می ایند لذا روشن بودن هدف نهایی و درک مشترک داشتن همه اعضای گروه از اهداف مرحله ای شرط بهره ور بودن گروه است .
ـ سرنوشت مشترک ؛ اگر خواسته یا نا خواسته اعضای گروه سرنوشت مشترکی داشته باشند و موفقیت هریک منوط به نجات گروه باشد مانند هنگامی که همه سوار یک کشتی گرفتار طوفان هستند ، چنین گروه هایی مادام که در وضعیت مشترکی قرار دارند از روحیه همبستگی بالا و بهره وری عالی برخوردار خواهند بود .
ـ احساس مسئولیت ؛ تعهد و مسئولیت پذیری مشترک همه اعضا شرط دوام گروه است ، هیچکس نباید بار مسئولیت خود را به گردن دیگری بیاندازد و یا نقطه ضعف اعضای گروه را برملا نماید . فرافکنی موجب جدایی است و تعهد و انظباط و قبول مسئولیت موجب بقای گروه و افزایش بهره وری ان خواهد بود .
ـ حساسیت اجتماعی ؛ توانمندی درک احساس دیگر اعضای یک گروه اجتماعی است که ظرفیت درک همدیگر را فراهم می سازد و کمک می کند که افراد گروه فارغ از ماموریت کاری خود غم خوار یکدیگر باشند.
ـ اعتماد متقابل ؛ اعتماد کلید کار گروهی است ، اعتماد هم به مفهوم اطمینان داشتن به یکدیگر که همه خیر خواه همدیگرند و هم به مفهوم اطمینان به توانایی انجام کار ، پیتر دراکر می گوید اگر یک نفر کاری را تا ۵۰٪ به خوبی خودتان انجام می دهد یعنی میتوانید در واگذاری ان کار به اواعتماد کنید .
ـ رهبری پویا ؛ کار گروهی بیش از انکه نیازمند مدیریت باشد نیازمند رهبری است ، شخصی که بتواند انگیزه های اعضای گروه را تقویت کند و ارتباطات عاطفی و اجتماعی اعضای گروه را ارتفا دهد، رهبری در گروه باید قابل جایگزینی باشد الگوی نمونه ان در طبیعت پرواز گروهی غاز ها است که وقتی رهبر گروه پروازی خسته شد جای خود را به غاز دیگری می دهد و بقیه غاز ها در گروه با هیجانات خود رهبری را تقویت می کنند. اینچنین است که غاز ها وقتی با گروه پرواز می کنند ده ها برابر بیش از وقتی که تنها هستند پرواز می کنند.
ـ پذیرش تفاوت ها ؛ احترام قائل شدن برای نظرات و دیدکاه های مختلف بین اعضای گروه نقش موثری در یکپارچگی گروه دارد ، پذیرش این اصل که افراد گونگون افریده شده اند و برحسب شرایط جغرافیایی ، اجتماعی ، اموزشی ، خانوادکی و زیستی ، افکار و عقاید متفاوتی خواهند داشت مانع از هدر رفتن انرژی افراد می گردد و در عمل به افزایش بهره وری می انجامد .
ـ صداقت و وارستگی ؛ رفتار صادقانه اعضا شرط پایداری گروه است و راستگویی و فروتنی گروه را منسجم می کند و فضایی را فراهم می اورد که افراد منافع گروه را بر منافع خود ترجیح می دهند ولذادر افزایش هم افزایی و بهره وری گروه تأثیر بسزایی دارد ،
ـ نظام ارزیابی ؛ اجرای ارزیابی ۳۶۰ درجه ای زیرساخت یک کار تیمی است و نظام پاداش دهی نیز برمبنای عملکرد گروه باید باشد و نه عملکرد فردی .
ـ نقش مکمل افراد ؛ افراد یک تیم کاری باید مکمل یکدیگر باشند و نقش هریک در گروه تعریف شده باشد مانند یک تیم فوتبال ، افراد بدون نقش مخل کار گروهی هستند ، هرچند اعضای گروه لازم است تخصص ها و مهارت های گوناگون داشته باشند تا در مجموع گروه کاملی را بوجود اورند، ولی از سوی دیگر لازم است اعضای گروه همگون باشند تا بتوانند در یک سطح استاندارد حرفه ای قرار گیرند .

مصطفی ملکوتی

0

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:


برچسب ها: