گفتمان بهره وری: ۷) چرا در کشور ما بهره وری افزایش پیدا نمی کند ؟

جمعه - ۵ آذر ۱۳۹۵
گفتمان بهره وری: ۷) چرا در کشور ما بهره وری افزایش پیدا نمی کند ؟

این پرسش پاسخ های فراوانی دارد و همه ما می توانیم با اندک تاملی ، بسیاری از موانع پیدا و ناپیدای بهره وری را بر شماریم ، صرفنظر از موانع ریز و درشت اقتصادی ، در سطح کلان جامعه موانع بنیادی چندی سد راه ارتقای بهره وری قرارمی گیرند.

این پرسش پاسخ های فراوانی دارد و همه ما می توانیم با اندک تاملی ، بسیاری از موانع پیدا و ناپیدای بهره وری را بر شماریم ، صرفنظر از موانع ریز و درشت اقتصادی ، در سطح کلان جامعه موانع بنیادی چندی سد راه ارتقای بهره وری قرارمی گیرند در اینجا به بررسی اهم این موارد در کشور خود می پردازیم :

ـ سرمایه اجتماعی ؛ نخستین مقوله ای که در بهره وری در سطح کلان جامعه نقش اساسی دارد « سرمایه اجتماعی » است ، سرمایه اجتماعی هم خود می تواند موضوع بهره وری قرار بگیرد بدین معنا که از این سرمایه اجتماعی موجود بهره وری بهینه بعمل اید و هم سرمایه اجتماعی بعنوان نیروی پیشران بهره وری مطمح نظر قرار گیرد ، که اینک مراد ما است ، پشتوانه رشد اقتصادی جامعه و ارتقای بهره وری ، سرمایه اجتماعی است چنان که فرانسیس فوکویاما می گوید « سرمایه اجتماعی پیش نیاز ضروری برای توسعه موفق است »

ـ عدم پذیرش خرد جمعی ؛ یکی از شاخص های جوامعی که در کار گروهی موفق هستند این است که پایه رفتار اجتماعی را بر« خرد جمعی » بنا نهاده اند ، چه در سطح بنگاه ، چه در سطح جامعه باید خرد جمعی را به رسمیت بشناسیم و به ان اعتماد کنیم . ساختاری را فراهم اوریم که امکان طرح و استفاده از دیدگاه های گوناگون وجودداشته باشد تا با محدود ساختن استبداد شخصی راه را برای ارتقای بهره وری گروهی باز کنیم .

مصطفی ملکوتی

3+

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:


برچسب ها: