دسته: اخبار مجامع عمومیRSS
آگهی مجمع مؤسس انجمن شرکتها و مهندسان طراح، ناظر و مجری معماری و شهرسازی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی
۲۵ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آگهی مجمع مؤسس انجمن شرکتها و مهندسان طراح، ناظر و مجری معماری و شهرسازی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

آگهی مجمع عمومی مؤسس انجمن صنفی کارفرمائی شرکتها و مهندسان طراح، ناظر و مجری معماری و شهرسازی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی