دسته: مقالاتRSS
درباره حقوق کار چه می دانیم؟(۵)
۱۸ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

درباره حقوق کار چه می دانیم؟(۵)

۵-حقوق کار خلق فرمایی یا سوسیالیستی: با پیروزی انقلاب سوسیالیستی و برقراری نهادهای برآمده از آن، تغییرات ریشه ای درخصلت روابط تولیدی ایجاد می شود. زیر بنای اقتصاد را مالکیتِ عمومی بر وسایل تولید تشکیل می دهد وبا محو مالکیت خصوصی بر وسایل تولید، شالوده اقتصادی استثمار طبقه کارگر و همه زحمتکشان از بین خواهد […]

در باره حقوق کار چه می دانیم؟(۴)
۱۸ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

در باره حقوق کار چه می دانیم؟(۴)

۳ ـ حقوق کار دسته جمعی: پیدایش حقوق کار دسته‌جمعی همزمان با  گسترش کارگاه ها و کارخانه های بزرگ بود ه است. تا قبل از پیدایش بنگاه های بزرگ صنعتی، معمولا قراردادهای انفرادی بین کارگر و کارفرما بسته می  شد. اما با پیدایش و گسترش کارخانه های بزرگ به دلیل تعداد زیاد کارگران و به […]

درباره‌ حقوق کار چه می‌دانیم؟(۳)
۱۸ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

درباره‌ حقوق کار چه می‌دانیم؟(۳)

انواع حقوق کار: پیدایش حقوق کار را شاید بتوان از زمانی دانست که کار تابع به طور رسمی ایجاد شد. زمانی که مالکیت بر ابزار تولید در دست گروه های کمی از افراد انسانی قرار گرفت و آنها برای افزایش حدود این مالکیت دیگر انسانها را برای این منظور بکار گرفتند. به اعتباری میشود نطفه […]

درباره حقوق کار چه می دانیم؟ (۲)
۱۸ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

درباره حقوق کار چه می دانیم؟ (۲)

ویژگی های حقوق کار: قبل از هر چیز به این پرسش پاسخ می دهیم که چرا باید ویژگی های این بحث حقوقی را بشناسیم؟ به زبان دیگر آیا دانستن ویژگی های حقوق کار دایره اثرگذاری آن را دربرقراری روابطِ کارِ درست وسودمند برای کارگران بازتر می کند؟ آگاهی به ویژگی های حقوق کار چه امکانات […]

درباره حقوق کار چه میدانیم؟(۱)
۱۲ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

درباره حقوق کار چه میدانیم؟(۱)

حقوق کار متضمن اصول و قوانینی است که موضوع آن بحث در باره کارگر، کارفرما، کارگاه، مزد، ساعت کار، کارنوبتی، مرخصی، تعطیلات، بهداشت کار، قرارداد انفرادی کار، پیمان دسته جمعی کار، سازمان های کارگری، سازمان های کارفرمایی و هم چنین موضوعاتی مانند تعطیل کار، اعتصاب، مراجع حل اختلاف ومراحل رسیدگی، مشارکت کارگران در کار، بازرسی کار وضمانت های اجرایی آن است.