آخرین اخبار :

منابع درمان تامین اجتماعی را به خزانه نریزید

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در انتقاد به واریز منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی به خزانه کشور، حذف بند "ز" تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۹۷ را خواستار شد....

آمادگی شبکه دفاتر پیشخوان برای ارائه خدمات ثبت احوال در ساعات غیراداری

دبیرکل کانون دفاتر پیشخوان دولت از آمادگی این دفاتر برای ارائه خدمات مربوط به صدور کارت هوشمند ملی در ساعات غیراداری خبر داد....

جایگاه پایین ایران در شاخص های بهبود فضای کسب و کار

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی کشور گفت: از نظر شاخص بهبود فضای کسب و کار جایگاه پایین و نامطلوبی در جهان از آن ایران است....

بیکاری زنان در مرز یک میلیون نفر + نمودار

بیکاری زنان در مرز یک میلیون نفر + نمودار بررسی آمارهای جدید از تعداد شاغلان و بیکاران کشور و تفکیک جنسیت آنان نشان می‌دهد که تعداد زنان بیکار به مرز یک‌ میلیون نفر رسید....

مجلس نشان‌ داد قادر نیست شعار دفاع از ضعفا و محرومان را عملی کند

مجلس بیشتر وکیل دولت هست تا وکیل ملت و عموما منویات دولت را دنبال می‌کند. هیئت دولت آقای روحانی هم بیش از آنکه دولت‌محور باشد، وزیر‌محور است و این وزیر کسی نیست جز دکتر سیدحسن قاضی زاده هاشمی، وزیر ب...