آگهی مجمع عمومی موسس انجمن صنفی کارگری مددیاران اعتیاد و خانواده مراکز اقامتی میان مدت شهرستان ری

انجمن کارگران ساختمانی شهرستان رباط کریم و حومه

اولیــن مجمع عمومی انجمن صنفی در شــرف تاســیس مذکور روز دوشــنبه مورخ ۹۶/۹/۲۰ ساعت ۹ در محل ساختمان خدمات اجتماعی شهرداری منطقه ۲۰ به آدرس شهرری – میدان سلمان فارسی برگزار می گردد. از کلیه کارگران عضو و شــاغل در صنف مربوطه دعوت می شــود در جلســه مذکور شرکت نمایند. ضمنا افرادی که مایل به عضویت در هیات مدیره و یا بازرسین می باشند تقاضای کتبی خود را تا ۲۴ ساعت قبل از برگزاری مجمع تحویل هیات موسس نموده و رسید دریافت نمایند.

دستورجلسه:

  • تصویب اساسنامه
  • انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان
  • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های انجمن
  • سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی باشد.

هیات موسس:

  • مجید فلاح زاده ۲- سعید رضا نقدی زار چی ۳- کامیار صوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.