تشکیل ۳۸۵۷ شرکت تعاونی جدید در کشور طی سال ۹۷

سه شنبه - ۲۰ فروردین ۱۳۹۸
تشکیل ۳۸۵۷ شرکت تعاونی جدید در کشور طی سال ۹۷

در سال ۱۳۹۷ تعداد ۳۸۵۷ شرکت تعاونی جدید با ۷۲۳۲۴ عضو در کشور برای انجام فعالیتهای مختلف کسب و کار ثبت و تشکیل شد.

 بر اساس گزارشات اخذ شده از سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون، در سال ۱۳۹۷ تعداد ۳۸۵۷ شرکت تعاونی جدید در کشور برای انجام فعالیتهای مختلف کسب و کار ثبت و تشکیل شده است. به عبارت دیگر در سال مورد اشاره به طور متوسط روزانه بیش از ۱۱ تعاونی در کشور تشکیل و ثبت شده است که وضعیت فعالیت آنان در حال بهره برداری و یا در دست اجرا میباشند.

تعداد کل اعضاء تعاونی های مذکور ۷۲۳۲۴ نفر و تعداد شاغل[۱] ۶۱۹۸۶ نفر و سرمایه اولیه حدود ۸۸۹ میلیارد ریال میباشد.متوسط تعداد اعضاء و شاغل تعاونی ها در سطح کشور به ترتیب ۱۹ و ۱۶ نفر میباشد.

بیشترین تعداد تعاونی تشکیل و ثبت شده به استانهای “فارس” و “خراسان رضوی” به ترتیب با تعداد ۴۲۱ و ۳۴۶ تعاونی تعلق دارد. بیشترین تعداد تعاونی تشکیل و ثبت شده در فعالیت های “کشاورزی” و “صنعت” به ترتیب با ۱۱۹۰ و ۹۶۲ واحد می باشند. تعاونی های دارای فعالیت ” کشاورزی” و ” سایر فعالیت های خدمات عمومی و اجتماعی” به ترتیب با ۱۶۷۹۹ و ۱۱۷۴۵ نفر دارای بیشترین اعضا میباشد. همچنین بیشترین شاغل* مربوط به تعاونی های دارای فعالیت”کشاورزی”  و”صنعت” به ترتیب با ۱۵۳۳۳ و ۱۴۲۹۰ نفر میباشد.

تعداد تشکل های تعاونی ثبت شده در کشور برای سال مذکور ۲۰ اتحادیه میباشد که مرتبط با فعالیت های خدماتی میباشد.

همچنین در اسفند ماه سال ۹۷ تعداد ۳۸۱ تعاونی و ۵ اتحادیه در کل کشور به ثبت رسیدهاست که تعداد تعاونی ها نسبت به بهمن ماه سال۹۷ (۳۷۵ واحد)  افزایشی معادل ۲% و نسبت به اسفند ماه ۹۶ (۴۳۲ واحد) کاهشی معادل۱۲%  داشته است.

لازم به ذکر است ویژگی های تفصیلی تمام تعاونی ها و تشکل های تعاونی ثبت شده کشور در سال ۱۳۹۷ توسط تمام کاربران ستادی و استانی که برایشان کاربری تعریف شده است قابل دسترسی میباشد.

 منظور از شاغل در شرکتهای تعاونی در دست اجرا، پیش بینی اشتغال در صورت تشکیل تعاونی است.

منبع: تسنیم

0

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:بازدید: ۲۱
برچسب ها: