درباره ما

 پایگاه خبری تشکل نیوز  تحت عنوان” پایگاه اطلاع رسانی تشکل های سراسر کشور” اولین سایت رسمی و منسجم در خصوص اطلاع رسانی اخبار و اطلاعات تشکل های کشور می باشد. علاوه بر آخرین خبرهای مربوط به تشکل های بزرگ و رسمی کشور از جمله تشکل های کارگری، کارفرمایی و تعاونی ها، اطلاعاتی نظیر قوانین و مقررات مربوط به تشکل، آمار، اطلاعات و آدرس این تشکل ها و اخبار خاص آن ها مطرح می گردد. مصاحبه با مسئولین تشکل ها، مقالات مرتبط، کتابشناسی موضوعی، تحلیل مهمترین خبرها از جمله ویژگی های این سایت می باشد.

در بخش کارگری اطلاعات و اخبار شوراهای اسلامی کار، انجمن های صنفی، مجمع نمایندگان و بازنشستگان و در بخش کارفرمایی اطلاعات و اخبار کانون عالی  انجمن های صنفی کارفرمایی و همچنین اخبار تعاونی ها منعکس می گردد و در آینده نزدیک بخش NGO ها نیز به سایت اضافه خواهد شد. موقع را مغتنم شمرده تا از نظر، پیشنهاد، انتقاد و همچنین اعلام  آمادگی همه علاقمندان حوزه تشکل ها برای همکاری، پیشاپیش تشکر و قدردانی نماییم.