سرانجام حداقل مزد کارگران برای سال ۹۸ تعیین شد. ۳۶/۵ درصد افزایش

سه شنبه - ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
سرانجام حداقل مزد کارگران برای سال ۹۸ تعیین شد. ۳۶/۵ درصد افزایش

حداقل حقوق کارگران یک میلیون و 516 هزار تومان/ افزایش 13 درصد به علاوه 261 هزار تومان برای سایر سطوح مزدی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در دویست و هشتاد و دومین جلسه شورای عالی کار بعد از نشستی ۱۳ ساعته که از عصر دیروز آغاز شد  و تا صبح امروز ادامه داشت، تصمیم به افزایش حداقل دستمزد کارگران از یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان سال گذشته به یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان در سال ۹۸ گرفتند.

همچنین افزایش حقوق سایر سطوح مزدی ۱۳ درصد به علاوه ۲۶۱ هزار و ۱۱۸ تومان خواهد بود.

به گزارش فارس جدول حقوق و مزایای کارگران در سال آینده به این شرح است.

حقوق و مزایای حداقل بگیران

حد اقل دستمزد روزانه کارگران ۵۰۵۶۲۷ ریال
حداقل دستمزد ماهیانه ۱۵۱۶۸۸۲۲ ریال
حق اولاد یک فرزند ۱۵۱۶۸۸۲ ریال
حق اولاد دو فرزند ۳۰۳۳۷۶۴ ری
پایه سنواتی ۷۰۰۰۰۰ ریال
حق مسکن ۱۰۰۰۰۰۰ ریال
بن کارگری ۱۹۰۰۰۰۰ ریال
مجموع حقوق و مزایا با دو فرزند ۲۱۸۰۲۵۸۶ ریال

حقوق و مزایای سایر سطوح مزدی

میزان افزایش حقوق ٪۱۳+۲۶۱۱۱۸۰
حق اولاد یک فرزند ۱۵۱۶۸۸۲ ریال
حق اولاد دو فرزند ۳۰۳۳۷۶۴ ریال
پایه سنواتی ۷۰۰۰۰۰ ریال
حق مسکن ۱۰۰۰۰۰۰ ریال
بن کارگری ۱۹۰۰۰۰۰ ریال

بر اساس این گزارش حداقل حقوق کارگران در سال گذشته یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان بود و حق مسکن ۴۰ هزار تومان، بن خواربار ۱۱۰ هزار تومان و حق اولاد به ازای هر فرزند۹۲ هزار و ۹۹۳ تومان و پایه سنوات ماهیانه ۵۱ هزار تومان تعیین شده بود.

جدول مقایسه افزایش حقوق و مزایا در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸

 

ردیف شرح سال ۱۳۹۷ سال ۱۳۹۸
۱ حداقل دستمزد روزانه ۳۷۴۲۳ تومان ۵۰۵۶۷ تومان
۲ حداقل دستمزد ماهیانه ۱۱۱۱۲۶۹ تومان ۱۵۱۶۸۸۲ تومان
۳ حق مسکن ماهیانه ۴۰۰۰۰ تومان ۱۰۰۰۰۰ تومان
۴ حق بن نقدی ۱۱۰۰۰۰ تومان ۱۹۰۰۰۰ تومان
۵ حق اولاد یک فرزند ۱۱۱۲۶ تومان ۱۵۱۶۸۸ تومان
۶ حق اولاد دو فرزند ۲۲۲۲۵۲ تومان ۳۰۳۳۷۶ تومان
۷ حق سنوات ماهیانه ۵۱۰۰۰ تومان ۷۰۰۰۰ تومان
۸ مجموع دریافتی افراد مجرد ۱۲۶۱۲۶۹ تومان ۱۸۷۶۸۸۲ تومان
۹ مجموع دریافتی افراد با یک فرزند ۱۳۷۲۳۹۵ تومان ۲۰۲۸۷۵۷ تومان
۱۰ مجموع دریافتی با ۲ فرزند ۱۴۸۳۵۲۱ تومان ۲۱۸۰۲۵۸ تومان

 

منبع: فارس

0

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:بازدید: ۸۳
برچسب ها: