دسته: اخبار تعاونی هاRSS
هر شرکت تعاونی یک کانون دموکراسی یا مردم‌سالاری است
۸ بهمن ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

هر شرکت تعاونی یک کانون دموکراسی یا مردم‌سالاری است

رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه هر شرکت تعاونی یک کانون دموکراسی یا مردم‌سالاری است گفت:کمترین بی‌توجهی به دموکراسی تعاونی زیان‌بار بوده و بی‌تفاوتی نسبت به آن موجب از بین رفتن دموکراسی خواهد شد.

رمزگشایی از نرسیدن تعاون به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد
۲۴ دی ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

رمزگشایی از نرسیدن تعاون به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد

دستیابی به سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد یکی از تکالیف برنامه ششم توسعه است که از برنامه پنجم هم تکلیف شده اما محقق نشده بود؛ عدم پیش‌بینی منابع مالی در قانون و عدم اجرای سند توسعه از مواردی است که موجب بر زمین ماندن این ماده قانونی شده است.

نقشه راه افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد طراحی می شود
۸ مهر ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

نقشه راه افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد طراحی می شود

مشاور امور پژوهش اتاق تعاون ایران گفت : به دنبال طراحی یک مدل و نقشه راه هستیم تا مکانیسم عملی برای افزایش سهم بخش تعاون، با کمک اتاق ها، اتحادیه ها و تعاونی ها و سایر نهادهای حاکمیتی تبیین شود

کشور نیاز به یک تعاونی فراگیر ملی دارد
۱۳ شهریور ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

کشور نیاز به یک تعاونی فراگیر ملی دارد

معاون وزارت کار و رفاه و تامین اجتماعی گفت: کشور به یک تعاونی بزرگ و چند منظوره نیاز دارد که تمامی شهروندان و مسئولان و اقشار مختلف کشور به عنوان یک واحد کل در آن نقشی پررنگ ایفا کنند.