دسته: اخبار تعاونی هاRSS
نقشه راه افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد طراحی می شود
۸ مهر ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

نقشه راه افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد طراحی می شود

مشاور امور پژوهش اتاق تعاون ایران گفت : به دنبال طراحی یک مدل و نقشه راه هستیم تا مکانیسم عملی برای افزایش سهم بخش تعاون، با کمک اتاق ها، اتحادیه ها و تعاونی ها و سایر نهادهای حاکمیتی تبیین شود

کشور نیاز به یک تعاونی فراگیر ملی دارد
۱۳ شهریور ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

کشور نیاز به یک تعاونی فراگیر ملی دارد

معاون وزارت کار و رفاه و تامین اجتماعی گفت: کشور به یک تعاونی بزرگ و چند منظوره نیاز دارد که تمامی شهروندان و مسئولان و اقشار مختلف کشور به عنوان یک واحد کل در آن نقشی پررنگ ایفا کنند.

تعاونی‌های زنان را دریابیم
۱۳ شهریور ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

تعاونی‌های زنان را دریابیم

از نگاه بسیاری از کارشناسان، تعاونی‌ها بهترین بستری هستند که می‌تواند کارآفرینی و اشتغال زنان را توسعه دهد و از سرمایه ایرانی و تولید ملی حمایت کند.