دسته: کانون عالی انجمن های صنفی کارگریRSS
از تصویب یک سند تا تضمین شغلی کارگر
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

از تصویب یک سند تا تضمین شغلی کارگر

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، تصویب سند ملی کار شایسته را چراغ راه آینده کار ایران دانست و ابراز امیدواری کرد که با تصویب این سند، کارگران به حقوق شایسته و ثبات و امنیت شغلی خود دست پیدا کنند.

مقابله با قراردادهای موقت و غیرقانونی کارگران
۱۸ فروردین ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

مقابله با قراردادهای موقت و غیرقانونی کارگران

نایب‌رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصویب آئین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار در دولت را خواستار شد و از وزارت کار خواست تا با قراردادهای موقت و غیر قانونی کارگران مقابله کند.

زندگی ایده‌آل نمی‌خواهیم، معیشت کارگران را حفظ کنید
۱ اسفند ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

زندگی ایده‌آل نمی‌خواهیم، معیشت کارگران را حفظ کنید

یک کارشناس حوزه کار از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار خواست تا در قبال حقوق و دستمزد جامعه کارگری از مواضع خود در شورای عالی کار کوتاه نیایند. وی گفت: از اینکه کارگران باید در ایده‌آل ترین شرایط اقتصادی و معیشتی قرار داشته باشند سخن نمی‌گوییم اما انتظار داریم معیشت کارگران حفظ شود.

۹۰۰ هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفتند
۲۸ بهمن ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

۹۰۰ هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفتند

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی از برقراری پوشش بیمه ای ۹۰۰هزار کارگر با راه اندازی سامانه خدمات حمایتی خبرداد و گفت:صلاحیت۲۰۰هزار نفر که خود را کارگر ساختمانی معرفی کرده بودند، تایید نشد.

۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه ندارند
۱۰ بهمن ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه ندارند

مدیرکل نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تامین اجتماعی گفت: حق قانونی کارگران ساختمانی مانند سایر کارگران باید در چارچوب اصلاح قانون، شفاف سازی و پرداخت شود.

ترمیم دستمزد کارگران در انتظار دستور وزیر جدید
۲ آبان ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

ترمیم دستمزد کارگران در انتظار دستور وزیر جدید

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان این که جامعه کارگری همچنان در انتظار ترمیم حقوق و دستمزد است، گفت: پیش‌بینی اختصاص بسته‌های حمایتی دولت برای اقشار کم درآمد باید زودتر از این اتفاق می‌افتاد.