دسته: کانون عالی بازنشستگانRSS
ساخت دهکده سلامت بازنشستگان کلید خورد
۲۲ مرداد ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

ساخت دهکده سلامت بازنشستگان کلید خورد

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از ساخت دهکده سلامت برای بازنشستگان کشوری خبر داد و گفت: در صورت همکاری استانداری تهران، شهر تهران به عنوان پایلوت این طرح انتخاب خواهد شد.