دسته: کانون عالی بازنشستگانRSS
«سند ملی سالمندان» تهیه شد
۸ مهر ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

«سند ملی سالمندان» تهیه شد

سلمان نژاد گفت: برای رسیدن به اهداف خود سندی با عنوان «سند ملی سالمندان» تدوین کردیم که فاز عملیاتی آن در حال برنامه ریزی است.