دسته: کانون عالی شوراهای اسلامی کارRSS
در بازنگری دستمزد کارگران جدی هستیم
۱۰ تیر ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

در بازنگری دستمزد کارگران جدی هستیم

رئیس کانون شورای اسلامی کار استان تهران می‌گوید: پس از کامل شدن نتایج بررسی‌ها و به‌روزرسانی سبد هزینه کارگران، درخواست بازنگری دستمزد را به شورای عالی کار می‌فرستیم.

اتباع بیگانه در ایران مشغول پرورش شترمرغ!
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

اتباع بیگانه در ایران مشغول پرورش شترمرغ!

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار معتقد است حضور اتباع بیگانه در ایران در شرایطی که مالیات نمی‌دهند و دانش و تکنولوژی هم وارد نمی‌کنند، باید محدود شود.

وام اشتغال در روستاهای بدون آب کارساز نیست
۲۳ دی ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

وام اشتغال در روستاهای بدون آب کارساز نیست

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید: پرداخت وام اشتغال روستایی باید با احتیاط و نظارت دقیق و کارشناسی صورت گیرد تا شاهد هدر رفت منابع و عدم ایجاد شغل نباشیم.

راه‌های افزایش درآمد دولت
۱۳ دی ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

راه‌های افزایش درآمد دولت

به اعتقاد عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار راه جبران کسری بودجه دست اندازی به سبد مصرفی خانوار نیست.او صادرات خودرو و جذب گردشگر را به عنوان راههای افزایش درآمد دولت پیشنهاد می‌کند.

اولین دستور کار کمیته “روابط کار”
۵ مهر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

اولین دستور کار کمیته “روابط کار”

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کمیته روابط کار را مهمترین کمیته شورای عالی کار دانست و اولین دستور کار آن را تدوین آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار اعلام کرد.