برچسب: تعاونی
مستمری از کار افتادگی و بازنشستگی برای قالیبافان
۱۲ اسفند ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

مستمری از کار افتادگی و بازنشستگی برای قالیبافان

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های فرش دستباف می‌گوید با واگذاری کارگزاری بیمه اجتماعی به این اتحادیه بافندگان فرش بدون نیاز به داشتن گواهی فنی ــ حرفه‌ای می‌توانند از مزایای بیمه از کار افتادگی و بازنشستگی بهره مند شوند.

اتاق تعاون، صنعت نمایشگاهی ایران را صادر می کند
۶ اسفند ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

اتاق تعاون، صنعت نمایشگاهی ایران را صادر می کند

معاون پشتیبانی، برنامه ریزی و تحقیقات اتاق تعاون ایران گفت: این اتاق با توجه به ظرفیت های برگزاری و ساخت سایت های نمایشگاهی به دنبال صادرات صنعت نمایشگاهی ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس است.

رونمایی از بانک اطلاعات تعاونی ایران
۵ اسفند ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

رونمایی از بانک اطلاعات تعاونی ایران

بانک اطلاعات تعاونی های ایران (باتا) با حضور رئیس اتاق تعاون ایران، مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت اسناد، روسای اتحادیه های سراسری و روسای اتاق تعاون ایران رونمایی شد.

رمزگشایی از نرسیدن تعاون به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد
۲۴ دی ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

رمزگشایی از نرسیدن تعاون به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد

دستیابی به سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد یکی از تکالیف برنامه ششم توسعه است که از برنامه پنجم هم تکلیف شده اما محقق نشده بود؛ عدم پیش‌بینی منابع مالی در قانون و عدم اجرای سند توسعه از مواردی است که موجب بر زمین ماندن این ماده قانونی شده است.